Повідомлення для власників облігацій серії В ТзОВ «Провесінь-Агроінвест»

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Провесінь-Агроінвест» 16 червня 2021 року, у зв’язку із достроковим вводом в кварталу садибної житлової забудови на вул. Тракт Глинянський, 152 (в межах вулиць проектована 2 та проектована 3 ) у м. Львові, (присвоєні поштові адреси житловим будинкам згідно розпорядження №187 від 09.06.2021 р. Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради та виданий Сертифікат серія ЛВ № 122210317812, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 25.03.2021 р.) та відповідно до проспекту емісії облігацій серії В ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» , прийнято рішення про дострокове погашення облігацій серії В ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» .

Дострокове погашення облігацій серії В ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» відбуватиметься за умови перерахування облігацій з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів на рахунок в цінних паперах Емітента в депозитарії ПАТ “НДУ”. Погашення облігацій їх власникам буде здійснюватись шляхом надання у власність загальної площі житлового будинку відповідної кількості квадратних метрів в залежності від кількості облігацій пред’явлених до погашення та згідно укладених із власниками облігацій договорів резервування, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій

Дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення: з 01 липня 2021 року, датою закінчення пред’явлення для дострокового погашення 25 липня 2023 року, облігацій серії В ТзОВ «Провесінь-Агроінвест».

Останні новини

Verified by MonsterInsights